KÜRT HALKINA UYGULANAN SOYKIRIM

JİNDA MARDİN               Soykırım, jenosit veya genosit, ırk, canlı türü, siyasal görüş, din, sosyal durum veya başka herhangi bir ayırıcı özellikleri ile diğerlerlerinden ayırt edebilen...

YURDUMUZ KAVGAMIZDIR !

İSYAN ÖZGÜR Tarih boyunca özgürlük ve kölelik arasında gidip gelen tek varolma yolu direniş olan kürt halkı yine aynı cenderenin içinde hayata devam ediyor. Tarih...

OKUL YOLLARINDA KÜRT GERÇEĞİ-2

İSYAN ÖZGÜR TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ KÜRT HALKI VE ÇOCUKLARI İÇİN DÜŞMAN KURUMLARDIR. Eğitim adı altında hiçbir şeyin öğretilmediği zaten ortadır. Kürdistan şehirlerinde uyuşturucu ve çeteleşmenin yayılmasıyla...

OKUL YOLLARINDA KÜRT GERÇEĞİ-1

Diline yasak konulan bir halkın çocuklarıyız. Oysa anne ve babalarımızın okuyun da bir işe yarayın, büyükleriniz gibi olmayın sözleri çocukluğumuzun bir parçası olageldi. Sömürgeciliğin...

AN TARİHSEL İNTİKAM ANIDIR

Dışardan gelip Kürdistan’a bakan, gezip dolaşan ve gözlemleyen herhangi bir insan işgal altında bir ülke olduğunu ve bu topraklarda savaş yaşandığını, savaş koktuğunu savaşın...

TÜRKÜN KÜRDİSTANA YAKLAŞIMI

Doğuştan her insan ailesi ve bulunduğu halkı hangi dil, din ve kimliğe aitse kendini ona ait görür. Her halk kültürünü, inancını kendi diliyle yaşadıkça...

NEDEN TECAVÜZ ?

Tecavüz kültürü binyıllardır egemenlerin irade kırmada başvurdukları saldırı uygulamalarının başında gelmekte.Sadece ezilen halklara karşı değil egemenlerin kendi egemenlikleri altına aldığı otoritelere karşı kullanıp iradesizleştirdiği...

YÜZYILLIK KÖLELİKTEN ATEŞLE ARINMA ZAMANIDIR

Kürt toplumunun içinden geçtiği süreç hiçbir şekilde ertelenmeyi, zamana yayılmayı ve bekletilmeyi kabul etmez. Özgürlük mücadelesinde final yaşanırken, kendini geride tutmak, seyirci konumunda kalmak...

İNTİKAM ATEŞİMİZ HER YERDE GÜRLEŞECEK

TC’nin bu süreçte Kürdistana yönelimi dahada arttı. Çocuk, genç, yaşlı demeden kürt halkını büyük katliamlardan geçirmektedir.Bir kürt gencinin kürtçe konuşmasını dahi hazmedemeyen türk polisleri...