TÜRKÜN KÜRDİSTANA YAKLAŞIMI

Doğuştan her insan ailesi ve bulunduğu halkı hangi dil, din ve kimliğe aitse kendini ona ait görür. Her halk kültürünü, inancını kendi diliyle yaşadıkça...